Siskot ja Simot -yhteisö innostaa kansalaisia välittämään lähimmäisistään, kohtaamaan heitä ja tuottamaan hyvää mieltä muille ja itselle.

Kuka tahansa voi toimia siskona ja simona, ja olla avuksi ja iloksi lähimmäisille.Toimintaan ovat tervetulleita niin aikuiset, nuoret kuin lapsetkin.Tapahtumissa on ollut mukaan myös koiria ja kissoja. Yhteisö organisoi suoraa, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa eikä yhteisön jäsenen tarvitse liittyä jäseneksi tai sitoutua tiettyyn ajanjaksoon. Toimintaa järjestetään yhteisinä tempauksina sekä pienemmissä soluissa ja ryhmissä.

Toimintamme perustana ovat pop up -tyyppiset tapahtumat, Välittämisen keikat, jotka voivat olla mitä tahansa lettukesteistä ulkoiluretkiin ja leffailtapäivistä neulontatreffeihin. Keikkojen keskiössä on ihmisten välinen kohtaaminen mukavan tekemisen merkeissä, eivätkä ne vaadi erikoistaitoja. Jokainen toimintaryhmä saa vapaasti suunnitella ja toteuttaa omat keikkansa, toimiston väki auttaa mielellään ideoinnissa ja neuvoo käytännön asioissa. 

Keikkailun lisäksi tietyillä paikkakunnilla toimii myös virike-  ja laulupiirejä, jotka ovat syntyneet vapaaehtoisten omasta kiinnostuksesta. 

YHTEISÖN ARVOT JA MISSIO

Siskojen ja Simojen toiminnan tarkoituksena on tukea ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja paikallisyhteisöjen sosiaalista eheyttä.Yhteisön visiona on, että Suomi on välittämisen ja yhteisvastuun yhteiskunta, jossa kansalaiset ottavat vastuuta omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista.

Jokainen yhteisön arvoihin sitoutuva kansalainen voi osallistua toimintaan ja myös ehdottaa toimintakohteita ja tekemisen tapoja. Yhteisön toimintaa ohjaavat arvot ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus, rohkeus ja ilo. Yhteisön toiminnassa pyritään vastaamaan suoraan kohdattavien ihmisten toiveisiin ja unelmiin. Siskot ja Simot- yhteisö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, ja se tarjoaa myös sateenvarjomaisen foorumin yhteiselle luovan välittämisen vapaaehtoistoiminnalle.

Järvenpäässä alkunsa saaneen yhteisön toiminta on levinnyt jo kahdeksaan muuhun kuntaan. Yhteisön tarkoitus onkin aikaansaada valtakunnallinen välittämisen kansanliike ja oma Siskot ja Simot ryhmä jokaiseen kylään ja kaupunkiin! Lisää yhteisön historiasta voit lukea lisää täältä

Go to top