Siskojen ja Simojen edustajat esittävät Järvenpään kaupunginhallitukselle kannanottonsa, joka koskee erityisasumisen palvelujen toiminnanohjaajan toimen lakkauttamista.

Kannanotossa todetaan muun muassa seuraavaa:

Toiminnanohjaajan rooli kolmannen sektorin toiminnan koordinoijana osaksi asumispalvelukeskuksen arkea on ollut keskeinen. Toiminnanohjaaja tuntee asumisyksiköiden asukkaat sekä yksiköiden sisäisen toiminnan, mikä on ollut merkityksellistä vapaaehtoistyönä toteutetun toiminnan sisällön suunnittelemisessa sekä toteutuksessa. Toiminnanohjaaja on myös toiminut talon sisäisen ja kolmannen sektorin välisen tiedottamisen toteuttajana.

Siskojen ja Simojen toiminnan perusajatus on tehdä vapaaehtoistoimintaan osallistuminen mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Toiminnan arvoperustana on luoda Järvenpäästä välittävän yhteisön kaupunkia. Toiminnanohjaajan toimen lakkauttaminen vaikeuttaisi Siskojen ja Simojen ja muiden vapaaehtoisyhteisöjen toimintaa, ja uhkana on siitä seuraava vapaaehtoistoiminnan hiipuminen.

Lue kannanotto tästä.

Kaikki artikkelit

Go to top